|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
 

Poster A3, Blåbär stort